Archiv dokumentů za rok 2012

OZV 1/2012 O místním popl. za provoz syst.shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů: 121126204123-001, 121126204146-001,121126204208-001, 121126204244-001 a 121126204324-001

MŽP- Posuzování vlivů na živ. prostředí: MŽP- Posuzování vlivů

Tisková zpráva alkohol: TZ_2012_09_12_alkohol

Pozemkové úpravy Čer. Lhota – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky: 120827190620-001 120827190651-001

Vyúčtování cen pro vodné za 2011: Celkové vyúčtování vodné stočné 2011 Červená Lhota

DSO Plyn Bransouze.. – zpráva o přezkoumání hospodaření: Zpráva o výsledku přezkoumání DSO

Červená Lhota Návrh rozpočtu 2012: Návrh rozpočtu 2012

121126204123-001
Název: 121126204123-001 (0 click)
Titulek:
Filename: 121126204123-001.pdf
Velikost: 375 kB
121126204146-001
Název: 121126204146-001 (0 click)
Titulek:
Filename: 121126204146-001.pdf
Velikost: 446 kB
121126204208-001
Název: 121126204208-001 (0 click)
Titulek:
Filename: 121126204208-001.pdf
Velikost: 411 kB
121126204244-001
Název: 121126204244-001 (0 click)
Titulek:
Filename: 121126204244-001.pdf
Velikost: 329 kB
121126204324-001
Název: 121126204324-001 (0 click)
Titulek:
Filename: 121126204324-001.pdf
Velikost: 250 kB
Vyúčtování cen pro vodné za 2011
Název: Celkové vyúčtování vodné stočné 2011 Červená Lhota 00376787 (0 click)
Titulek: Vyúčtování cen pro vodné za 2011
Filename: celkove-vyuctovani-vodne-stocne-2011-cervena-lhota-00376787.xls
Velikost: 32 kB
MŽP- Posuzování vlivů
Název: MŽP- Posuzování vlivů.pdf (0 click)
Titulek: MŽP- Posuzování vlivů
Filename: navrh-koncepce-uredni-deska.pdf
Velikost: 80 kB
Červená Lhota Návrh rozpočtu 2012
Název: Návrh rozpočtu 2012 (0 click)
Titulek: Červená Lhota Návrh rozpočtu 2012
Filename: navrh-rozpoctu-2012.xlsx
Velikost: 19 kB
Tisková zpráva alkohol
Název: TZ_2012_09_12_alkohol (0 click)
Titulek: Tisková zpráva alkohol
Filename: tz_2012_09_12_alkohol.pdf
Velikost: 33 kB
DSO Plyn Bransouze - zpráva o přezkoumání hospodaření
Název: Zpráva o výsledku přezkoumání DSO (0 click)
Titulek: DSO Plyn Bransouze - zpráva o přezkoumání hospodaření
Filename: zprava-o-vysledku-prezkoumani-dso.pdf
Velikost: 861 kB