Archiv autora: Obecní úřad

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs  NAVRH_ZAVERECNEHO_UCTU Cyklostezka Jihlava – Třebíč- Raabs za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs  za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs za rok 2019

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření

Usnesení Vlády ČR i přijetí krizového opatření ze dne 9. 4. 2020 usnesení vlády 9. 4.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 9. 4. 2020 prodloužení nouzového stavu usnesení vlády 9. 4. prodloužení NS

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14. 4. 2020 usnesení vlády 14. 4.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14. 4. 2020  zákon o kompenzačním bonusu a úpravě dávek sociální podpory usensení vlády 14. 4. O kompenzačním bonusu a úpravě dávek sociální podpory.

Usnesení Vlády ČR o zrušení a přijetí krizového opatření ze dne 17. 4. 2020 usnesení vlády 17. 4.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 17. 4. 2020 zákon o opatřeních v oblasti splácení úvěrů zákon o opatřeních v oblasti splácení úvěrů 17. 4.