Archiv pro rubriku: Aktuálně

Bezpečnostní desatero HZS ČR

Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro všechny spoluobčany v rámci povinné výchovné činnosti informační leták „Bezpečnostní desatero HZS ČR „. Důvodem vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku Bezpečnostní desatero HZS ČR

Termíny poraden v Čechtíně MUDr. Pavel Janovský

Termíny poraden v Čechtíně MUDr. Pavel Janovský

Pan doktor Janovský bude v poradně v Čechtíně v tyto termíny:

Srpen:

28.8.,

Září:

 

4.9., 18.9.,

Říjen:

 

2.10., 16.10.,

Listopad:

 

6.11., 20.11.,

Prosinec:

 

4.12., 18.12.

( platí 1. a 3. středa v měsíci )

Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.paveljanovsky.cz/

Mše svaté konané o pouťovém víkendu v Červené Lhotě

Mše svaté konané o pouťovém víkendu v Červené Lhotě:

  • Sobota 10. 8. 2019 – mše svatá se bude konat u sochy sv. Rocha v 18:00 hod.

– mši svatou bude sloužit P. Mgr. Janem Krbcem z Rokytnice nad Rokytnou a přítomen bude i jáhen Karel Novák z Třebíče

  • Neděle 11. 8. 2019 – mše svatá se bude konat v kostele sv. Vavřince v 10:30 hod.