Archiv pro rubriku: Dokumenty obecního úřadu

Dokumenty zveřejňované obecním zastupitelstvem

Reportáž o mladých zahrádkářích z Českého rozhlasu

Děti z Červené Lhoty se staly mladými zahrádkáři a založily spolek. Zahrádkáři na Třebíčsku tak po 50ti letech konečně mají své mladé nástupce. Když se přišli zaregistrovat na Zahrádkářský svaz, tak se předseda Blažej Bobek málem rozplakal. Pod vedením svých rodičů se děti z Červené Lhoty starají o malý pozemek za obecním úřadem.

Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota na roky 2014 až 2030

Obsah dokumentu:

Úvod
1. Doložka schválení zastupitelstvem
2. Vize: Červená Lhota 2030
3. Popis strategického procesu
-Fáze
-Komunitní strategický tým
-Práce strategického týmu
-Vybrané evaluační ukazatele
4. Sociodemografie – analýza
-Vývoj obce a obyvatelstva
5. S.W.O.T. analýza komunitního týmu
-Komentář
6. Audit zdrojů Obce Červená Lhota
-Komentář
7. Strategické priority obce a jejich specifikace pro roky 2014 – 2030
8. Kalendář aktualizace strategie
9. Vazba strategie na souběžné obecní a vyšší strategické dokumenty

Zde je odkaz na celý dokument: Strategie Červená Lhota_finalni

Zpravodaj za rok 2013

V našem zpravodaji najdete informace o dění v obci, informace
z obecního úřadu, informace o průběhu pozemkových úprav od pana místostarosty,
článek od paní knihovnice a i námět na tvoření od Lenky Böhmové. Letos
poprvé má svoje místo ve zpravodaji historické okénko, kterým nahlédneme do
historie školy a školství v naší obci.

Zpravodaj Červená Lhota m 2013

Archiv dokumentů za rok 2012

OZV 1/2012 O místním popl. za provoz syst.shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů: 121126204123-001, 121126204146-001,121126204208-001, 121126204244-001 a 121126204324-001

MŽP- Posuzování vlivů na živ. prostředí: MŽP- Posuzování vlivů

Tisková zpráva alkohol: TZ_2012_09_12_alkohol

Pozemkové úpravy Čer. Lhota – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky: 120827190620-001 120827190651-001

Vyúčtování cen pro vodné za 2011: Celkové vyúčtování vodné stočné 2011 Červená Lhota

DSO Plyn Bransouze.. – zpráva o přezkoumání hospodaření: Zpráva o výsledku přezkoumání DSO

Červená Lhota Návrh rozpočtu 2012: Návrh rozpočtu 2012

Archiv dokumentů za rok 2011

OZV č. 1/2011 – místní poplatek za komunální odpad: OZV č. 1)2011 MP za KO

Příloha záv. účtu za rok 2010- Zpráva o přezkumu hospodaření (strany 1 až 4): 110419202859-001 110419202922-001 110419202947-001 110419203011-001

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Červená Lhota 02/2011 – 31.1.2011: 2.2011 31.1.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Červená Lhota 02/2011 – 31.1.2011:17.1.2011