Archiv pro rubriku: Informace z obecního úřadu

Informace z obecního úřadu

Reportáž o mladých zahrádkářích z Českého rozhlasu

Děti z Červené Lhoty se staly mladými zahrádkáři a založily spolek. Zahrádkáři na Třebíčsku tak po 50ti letech konečně mají své mladé nástupce. Když se přišli zaregistrovat na Zahrádkářský svaz, tak se předseda Blažej Bobek málem rozplakal. Pod vedením svých rodičů se děti z Červené Lhoty starají o malý pozemek za obecním úřadem.

Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota na roky 2014 až 2030

Obsah dokumentu:

Úvod
1. Doložka schválení zastupitelstvem
2. Vize: Červená Lhota 2030
3. Popis strategického procesu
-Fáze
-Komunitní strategický tým
-Práce strategického týmu
-Vybrané evaluační ukazatele
4. Sociodemografie – analýza
-Vývoj obce a obyvatelstva
5. S.W.O.T. analýza komunitního týmu
-Komentář
6. Audit zdrojů Obce Červená Lhota
-Komentář
7. Strategické priority obce a jejich specifikace pro roky 2014 – 2030
8. Kalendář aktualizace strategie
9. Vazba strategie na souběžné obecní a vyšší strategické dokumenty

Zde je odkaz na celý dokument: Strategie Červená Lhota_finalni

Zpravodaj za rok 2013

V našem zpravodaji najdete informace o dění v obci, informace
z obecního úřadu, informace o průběhu pozemkových úprav od pana místostarosty,
článek od paní knihovnice a i námět na tvoření od Lenky Böhmové. Letos
poprvé má svoje místo ve zpravodaji historické okénko, kterým nahlédneme do
historie školy a školství v naší obci.

Zpravodaj Červená Lhota m 2013