Archiv pro rubriku: Informace z obecního úřadu

Informace z obecního úřadu

Reportáž o mladých zahrádkářích z Českého rozhlasu

Děti z Červené Lhoty se staly mladými zahrádkáři a založily spolek. Zahrádkáři na Třebíčsku tak po 50ti letech konečně mají své mladé nástupce. Když se přišli zaregistrovat na Zahrádkářský svaz, tak se předseda Blažej Bobek málem rozplakal. Pod vedením svých rodičů se děti z Červené Lhoty starají o malý pozemek za obecním úřadem.

Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota na roky 2014 až 2030

Obsah dokumentu:

Úvod
1. Doložka schválení zastupitelstvem
2. Vize: Červená Lhota 2030
3. Popis strategického procesu
-Fáze
-Komunitní strategický tým
-Práce strategického týmu
-Vybrané evaluační ukazatele
4. Sociodemografie – analýza
-Vývoj obce a obyvatelstva
5. S.W.O.T. analýza komunitního týmu
-Komentář
6. Audit zdrojů Obce Červená Lhota
-Komentář
7. Strategické priority obce a jejich specifikace pro roky 2014 – 2030
8. Kalendář aktualizace strategie
9. Vazba strategie na souběžné obecní a vyšší strategické dokumenty

Zde je odkaz na celý dokument: Strategie Červená Lhota_finalni

Zpravodaj za rok 2013

V našem zpravodaji najdete informace o dění v obci, informace
z obecního úřadu, informace o průběhu pozemkových úprav od pana místostarosty,
článek od paní knihovnice a i námět na tvoření od Lenky Böhmové. Letos
poprvé má svoje místo ve zpravodaji historické okénko, kterým nahlédneme do
historie školy a školství v naší obci.

Zpravodaj Červená Lhota m 2013

Archiv dokumentů za rok 2012

OZV 1/2012 O místním popl. za provoz syst.shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů: 121126204123-001, 121126204146-001,121126204208-001, 121126204244-001 a 121126204324-001

MŽP- Posuzování vlivů na živ. prostředí: MŽP- Posuzování vlivů

Tisková zpráva alkohol: TZ_2012_09_12_alkohol

Pozemkové úpravy Čer. Lhota – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky: 120827190620-001 120827190651-001

Vyúčtování cen pro vodné za 2011: Celkové vyúčtování vodné stočné 2011 Červená Lhota

DSO Plyn Bransouze.. – zpráva o přezkoumání hospodaření: Zpráva o výsledku přezkoumání DSO

Červená Lhota Návrh rozpočtu 2012: Návrh rozpočtu 2012

Archiv dokumentů za rok 2011

OZV č. 1/2011 – místní poplatek za komunální odpad: OZV č. 1)2011 MP za KO

Příloha záv. účtu za rok 2010- Zpráva o přezkumu hospodaření (strany 1 až 4): 110419202859-001 110419202922-001 110419202947-001 110419203011-001

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Červená Lhota 02/2011 – 31.1.2011: 2.2011 31.1.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Červená Lhota 02/2011 – 31.1.2011:17.1.2011

Archiv dokumentů za rok 2010

Zápis zasedání 29.11.2010: 29.11.2010

Zápis zasedání 13.12.2010: 13.12.2010

Ustavující schůze 8.11.2010: ustavující zasedání 8.11.2010

Zápis zasedání 27.12.2010: 27.12.2010

Veřejné zasedání 17.2.2010: Veřejné zasedání 17. 2. 2010

Zastupitelstvo 6.1.2010: Zastupitelstvo 6. 1. 2010

Zastupitelstvo 3.2.2010: Zastupitelstvo 3. 2. 2010

Zastupitelstvo 31.3.2010: Zastupitelstvo 31. 3. 2010

Program veřejného zasedání 21.4.2010: Program veřejného zasedání 21. 4. 2010

Zastupitelstvo 21.4.2010: Zastupitelstvo 21. 4. 2010

Zastupitelstvo 23.6.2010: zápis ze zasedání 23.6.2010

Archiv dokumentů za rok 2009

Zastupitelstvo 2.9.2009: Zastupitelstvo 2. 9. 2009

Zastupitelstvo 4.2.2009: Zastupitelstvo 4. 2. 2009

Zastupitelstvo 22.7.2009: Zastupitelstvo 22. 7. 2009

Zastupitelstvo 26.12.2009: Zastupitelstvo 26. 12. 2009

Zastupitelstvo 23.3.2009: Zastupitelstvo 23. 3. 2009

Zastupitelstvo 24.6.2009: Zastupitelstvo 24. 6. 2009

Zastupitelstvo 1.4.2009: Zastupitelstvo 1. 4. 2009

Zastupitelstvo 3.6.2009: Zastupitelstvo 3. 6. 2009

Zastupitelstvo 5.5.2009: Zastupitelstvo 5. 5. 2009

Zastupitelstvo 15.11.2009: Zastupitelstvo 15. 11. 2009

Zastupitelstvo 18.3.2009: Zastupitelstvo 18. 3. 2009

Zastupitelstvo 7.10.2009: Zastupitelstvo 7. 10. 2009

Zastupitelstvo 17.6.2009: Zastupitelstvo 17. 6. 2009

Zastupitelstvo 23.9.2009: Zastupitelstvo 23. 9. 2009

Zastupitelstvo 25.11.2009: Zastupitelstvo 25. 11. 2009