Archiv pro rubriku: Koronavirus v ČR

Aktuální informace týkající se COVID – 19 Obec Červená Lhota

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE COVID-19

OBEC ČERVENÁ LHOTA

16.3.2020

Vážení spoluobčané,

1) Vzhledem k závažné situaci související s šířením koronaviru Vás žádáme, abyste při nakupování v místní prodejně respektovali maximální počet zákazníků přítomných v prodejně na 3 osoby. Při větším počtu prosím počkejte před prodejnou v doporučené vzdálenosti mezi sebou nejlépe 4,5m. Tímto opatřením se snažíme zamezit shlukování většího počtu osob v malém uzavřeném prostoru.

Použití roušky, šátku nebo šály před ústa je vzhledem k situaci ve státě také žádoucí a zároveň je znakem ohleduplnosti ke všem spoluobčanům.

2) Při přepravě hromadnou dopravou je vstup do autobusu povolen pouze s použitím roušky, šátku nebo alespoň šály přes ústa. Obsazovat lze až 4. a další řadu od řidiče směrem dozadu.

3) Do odvolání je zrušena otevírací doba v místní knihovně, úterní cvičení pro ženy a zumba.

Vaše zastupitelstvo.

Aktuální informace týkající se COVID – 19 – ZMĚNA ČASU PRO NÁKUPY OSOB STARŠÍCH 65 LET

Vážení spoluobčané, došlo ke změně nařízení vlády ČR týkající se času pro nákupy seniorů.

Obchody s potravinami, drogerie a pošty budou nově vyhrazeny pro osoby starší 65 let od 7 do 9 hodin ráno. Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené.

Mimo tyto hodiny by osoby starší 65 let do obchodů chodit neměli. Nejedná se však o zákaz, ale pouze o doporučení.

COOP – bezpečnostní opatření

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 13. 3. 2020 usnesení vlády 13. .3.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 14. 3. 2020 Usnesení vlády 14. 3.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 16. 3. 2020  Usnesení vlády 16. 3.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 19. 3. 2020 Usnesení vlády 19. 3.

Karanténní opatření pro občany vracející se ze zahraničí

POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 18 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, USA, Japonsko z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Řecko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosunakazy/).

Bližší info viz příloha

Karanténní opatření 13. 3.

Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

Vláda ČR vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Více informací viz příloha.

Vyhlášení nouzového stavu:

NOUZOVÝ_STAV_12.03.2020

Informace k nouzovému stavu MŠMT:

Informace_k_nouzovému_stavu 12. 3.

Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva před COVID – 19

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje vzhledem k šíření koronavirové infekce s účinností ode dne 10. března 2020 od 18.00 hod. konání kulturních společenských, sportovních a jiných akcí, jejichž účast přesahuje ve stejný čas 100 osob – více v  příloze.

MZDr_-_zákaz 11. 3.

priloha_761601418_0_Informace_MPSV 11. 3.

Aktuální informace Městského úřadu Třebíč týkající se COVID-19

Aktuální informace Městského úřadu Třebíč týkající se COVID-19

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným v ČR, přistoupil  Městský úřad Třebíč k minimalizování osobních návštěv v zájmu bezpečnosti všech. Doporučuje všem občanům, aby omezily návštěvy na úřadě na nezbytně nutné a raději zvolili jiné alternativy jako např. telefonickou a e-mailovou komunikaci. Veškeré platby se dají jednoduše udělat bezhotovostně. Děkujeme za pochopení.

Další informace najdete na webu města zde: https://www.trebic.cz/mesto-trebic-vyzyva-obcany-aby-minimalizovali-cestu-na-urad/d-45592

V příloze najdete letáček Koronavirus Co dělat?, který obsahuje informace, jak postupovat v případě projevů infekce, jaká je prevence proti nákaze, a kontaktní údaje. Letáky můžete volně šířit a použít dle vlastního uvážení.

 

Aktuální informace k tématu Koronaviru, ze kterých můžete čerpat pro informační kanály vaší obce, naleznete i na webu města: https://www.trebic.cz/koronavirus-aktualni-informace/d-45499.

 

Odkaz na facebook města: https://www.facebook.com/MestoTrebic/.