Archiv pro rubriku: Úřední deska

Níže jsou uvedeny aktuální dokumenty zveřejněné na Úřední desce.

Změny obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Změny obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích:

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: Obecně závazná vyhláška o místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů: :Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek: obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek

Bezpečnostní desatero HZS ČR

Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro všechny spoluobčany v rámci povinné výchovné činnosti informační leták „Bezpečnostní desatero HZS ČR „. Důvodem vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku Bezpečnostní desatero HZS ČR