Oblastní charita Třebíč nabízí dovoz nákupů seniorům

Oblastní charita Třebíč reaguje na nouzový stav v ČR a zřizuje od 17. 3. 2020 až do odvolání mimořádnou bezplatnou službu – dovoz nákupů seniorům v rámci okresu Třebíč.

Požadavky na nákup lze volat nebo poslat SMS na č. 734 369 976 každý pracovní den od 8:00 do 11:00 hodin.

Nákupní seznam je možné zaslat také na e-mail: usmev@trebic.charita.cz

Nákupy budou vyřízeny po jejich objednání do 24 hodin nebo dle domluvy.

Více informací v příloze: TZ_Pomoc_seniorum_17.3.2020

Nabídka BEZPLATNÉ právní online poradny související s aktuální situací

Právní poradenství pro občany, podnikatele a samosprávy

související s aktuální situací

Jedná se o nabídku advokátní Kanceláře Frank Bold,

která je dlouhodobým odborným partnerem NSZM (Národní síť Zdravých měst ČR)

K dispozici Vám je BEZPLATNÁ ONLINE PORADNA
k právním otázkám vyvolaným karanténou a omezeními
podnikání a cestování.
ZDE: https://koronavirus.frankbold.org/

Poradna bude postupně naplňována i na základě dalších podnětů a dotazů.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a opatření Ministerstva zdravotnictví

Usnesení Vlády o přijetí krizového opatření – nošení roušek: Usnesení vlády – nošení roušek

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření – o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví – k vyčlenění prodejní doby pro seniory : Usnesení vlády – senioři v obchodech

Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory: Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory

Aktuální informace týkající se COVID – 19 Obec Červená Lhota

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE COVID-19

OBEC ČERVENÁ LHOTA

16.3.2020

Vážení spoluobčané,

1) Vzhledem k závažné situaci související s šířením koronaviru Vás žádáme, abyste při nakupování v místní prodejně respektovali maximální počet zákazníků přítomných v prodejně na 3 osoby. Při větším počtu prosím počkejte před prodejnou v doporučené vzdálenosti mezi sebou nejlépe 4,5m. Tímto opatřením se snažíme zamezit shlukování většího počtu osob v malém uzavřeném prostoru.

Použití roušky, šátku nebo šály před ústa je vzhledem k situaci ve státě také žádoucí a zároveň je znakem ohleduplnosti ke všem spoluobčanům.

2) Při přepravě hromadnou dopravou je vstup do autobusu povolen pouze s použitím roušky, šátku nebo alespoň šály přes ústa. Obsazovat lze až 4. a další řadu od řidiče směrem dozadu.

3) Do odvolání je zrušena otevírací doba v místní knihovně, úterní cvičení pro ženy a zumba.

Vaše zastupitelstvo.

Aktuální informace týkající se COVID – 19 – ZMĚNA ČASU PRO NÁKUPY OSOB STARŠÍCH 65 LET

Vážení spoluobčané, došlo ke změně nařízení vlády ČR týkající se času pro nákupy seniorů.

Obchody s potravinami, drogerie a pošty budou nově vyhrazeny pro osoby starší 65 let od 7 do 9 hodin ráno. Do obchodů mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené.

Mimo tyto hodiny by osoby starší 65 let do obchodů chodit neměli. Nejedná se však o zákaz, ale pouze o doporučení.

COOP – bezpečnostní opatření

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 13. 3. 2020 usnesení vlády 13. .3.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 14. 3. 2020 Usnesení vlády 14. 3.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 16. 3. 2020  Usnesení vlády 16. 3.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 19. 3. 2020 Usnesení vlády 19. 3.

Karanténní opatření pro občany vracející se ze zahraničí

POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 18 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, USA, Japonsko z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Řecko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosunakazy/).

Bližší info viz příloha

Karanténní opatření 13. 3.