Strategický rozvojový plán Obce Červená Lhota na roky 2014 až 2030

Obsah dokumentu:

Úvod
1. Doložka schválení zastupitelstvem
2. Vize: Červená Lhota 2030
3. Popis strategického procesu
-Fáze
-Komunitní strategický tým
-Práce strategického týmu
-Vybrané evaluační ukazatele
4. Sociodemografie – analýza
-Vývoj obce a obyvatelstva
5. S.W.O.T. analýza komunitního týmu
-Komentář
6. Audit zdrojů Obce Červená Lhota
-Komentář
7. Strategické priority obce a jejich specifikace pro roky 2014 – 2030
8. Kalendář aktualizace strategie
9. Vazba strategie na souběžné obecní a vyšší strategické dokumenty

Zde je odkaz na celý dokument: Strategie Červená Lhota_finalni

Strategie Červená Lhota
Název: Strategie Červená Lhota_finalni (0 click)
Titulek: Strategie Červená Lhota
Filename: strategie-cervena-lhota_finalni.pdf
Velikost: 2 MB