Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhláška

Vyhláška
Název: Vyhláška (0 click)
Titulek: Vyhláška
Filename: vyhlaska-4.pdf
Velikost: 607 kB