Zastupitelstvo obce

Fotka zastupitelstva obce

David Ferda – místostarosta
František Ferda
Pavel Hamza
Bc. Eva Onderková – starostka
Petr Pospíšil
Petr Rymeš
Petr Zeman

Kontrolní výbor:

Předseda: Petr Pospíšil

Členové: Pavel Hamza, Petr Zeman

Finanční výbor:

Předseda: Rymeš Petr

Členové: František Ferda, Pavel Hamza