Zastupitelstvo obce

Starosta – Petr Zeman
Místostarostka – Mgr. Lucie Ryglová

Finanční výbor:

Předseda finančního výboru: František Ferda
Členové finančního výboru: Mgr. Tomáš Bumba, Tomáš Rymeš

Kontrolní výbor:

Předseda kontrolního výboru: Tomáš Pospíšil
Členové kontrolního výboru: Petr Pospíšil, Tomáš Rymeš

Kontrolní výbor:

Předseda: Petr Pospíšil

Členové: Pavel Hamza, Petr Zeman

Finanční výbor:

Předseda: Rymeš Petr

Členové: František Ferda, Pavel Hamza