Závěrečný účet obce Červená Lhota za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Závěrečný účet obce Červená Lhota za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Závěrečný účet obce Červená Lhota za rok 2018

20200218084931568

20200218091804363

 

Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát
Název: 20200218084931568 (0 click)
Titulek: Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát
Filename: 20200218084931568.pdf
Velikost: 2 MB
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
Název: 20200218091804363 (0 click)
Titulek: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
Filename: 20200218091804363.pdf
Velikost: 3 MB
Závěrečný účet obce Červená Lhota za rok 2018
Název: Závěrečný účet obce Červená Lhota za rok 2018 (0 click)
Titulek: Závěrečný účet obce Červená Lhota za rok 2018
Filename: zaverecny-ucet-obce-cervena-lhota-za-rok-2018.pdf
Velikost: 1 MB