Změny obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Změny obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích:

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: Obecně závazná vyhláška o místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů: :Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek: obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů
Název: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů (0 click)
Titulek: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů
Filename: obecne-zavazna-vyhlaska-o-mistnich-poplatcich-ze-psu.pdf
Velikost: 528 kB
Obecně závazná vyhláška o místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Název: Obecně závazná vyhláška o místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (0 click)
Titulek: Obecně závazná vyhláška o místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Filename: obecne-zavazna-vyhlaska-o-mistnich-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu.pdf
Velikost: 555 kB
obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek
Název: obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek (0 click)
Titulek: obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek
Filename: obecne-zavazna-vyhlaska-o-zruseni-obecne-zavaznych-vyhlasek.pdf
Velikost: 173 kB