Zpravodaj za rok 2013

V našem zpravodaji najdete informace o dění v obci, informace
z obecního úřadu, informace o průběhu pozemkových úprav od pana místostarosty,
článek od paní knihovnice a i námět na tvoření od Lenky Böhmové. Letos
poprvé má svoje místo ve zpravodaji historické okénko, kterým nahlédneme do
historie školy a školství v naší obci.

Zpravodaj Červená Lhota m 2013

Zpravodaj Červená Lhota za rok 2013
Název: Zpravodaj Červená Lhota m 2013 (0 click)
Titulek: Zpravodaj Červená Lhota za rok 2013
Filename: zpravodaj-cervena-lhota-m-2013.pdf
Velikost: 377 kB