Změny obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Změny obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích:

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: Obecně závazná vyhláška o místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů: :Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek: obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek