Archiv pro rubriku: Úřední deska

Níže jsou uvedeny aktuální dokumenty zveřejněné na Úřední desce.

Bezpečnostní desatero HZS ČR

Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro všechny spoluobčany v rámci povinné výchovné činnosti informační leták „Bezpečnostní desatero HZS ČR „. Důvodem vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku Bezpečnostní desatero HZS ČR

Termíny poraden v Čechtíně MUDr. Pavel Janovský

Termíny poraden v Čechtíně MUDr. Pavel Janovský

Pan doktor Janovský bude v poradně v Čechtíně v tyto termíny:

Srpen:

28.8.,

Září:

 

4.9., 18.9.,

Říjen:

 

2.10., 16.10.,

Listopad:

 

6.11., 20.11.,

Prosinec:

 

4.12., 18.12.

( platí 1. a 3. středa v měsíci )

Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.paveljanovsky.cz/